Alacak Temliki ile Tahsili Gecikmiş Alacakların Devralınması

Alternatif Çözümler, Türk Borçlar Kanunu'nun 183 vd. maddelerinde düzenlenen "alacağın temliki" yöntemi ile kurumsal firmaların alacak portföylerini değerinde satın alıp, firmaların alacaklarını likide etmesine yardım etmektedir. Öte yandan borçlulara, uygun ödeme seçenekleri sunarak, firma ile müşterilerin arasındaki problemlerin çözülmesine katkı sağlamaktadır.

Alacak Temlikinin Satan Firma için Avantajları

- Alacaklı firmanın alacakları hemen likide olur yani nakde döner.

- Alacaklı firma uzun ve maliyetli hukuki süreçlerden kurtulur.

- Alacaklı firmanın bilançosundaki, uluslararası standart olarak takip edilen zarar oranları azalır ve karlılık artar.