Tahsilat Çağrı Merkezlerinin Kurulması ve Altyapı Hizmetleri

Anahtar Teslimi Tahsilat Çağrı Merkezlerinin Kurulması

• Varlık Yönetim Şirketi Alt Yapılarının Kurulması,

• Alacak Yönetim Şirketi Alt Yapılarının Kurulması,

• Hukuk Bürosu Altyapılarının Kurulması,

• Tahsilat Departmanı Altyapılarının Kurulması


Tahsilat Altyapı Hizmetleri

• Alternatif Tahsilat Sistemi Kurulumu

• Santral Sistemlerinin Kurulması

• İnteraktif Karşılama Sistemlerinin Kurulması (IVR)

• Toplu SMS ve TCKN SMS Sistemlerinin Kurulması

• Toplu E-posta Bilgilendirme Sistemlerinin Kurulması

• Toplu Sesli Bilgilendirme Sistemlerinin Kurulması (IVN)

• Hızlı Arama Sistemlerinin Kurulması